Zdrowie niejedno ma imię

stethoscope-802810_1280Ludzie często utożsamiają zdrowie z prawidłowym funkcjonowaniem organizmu. Nie jest to błąd, ponieważ trudno mówić o zdrowiu, gdy człowieka zmaga się z chorobą ciała. Definicja zdrowia obejmuje aspekt fizyczny, jednak bynajmniej się do niego nie ogranicza. Zdrowie stanowi bowiem stan ogólnej, także psychicznej i duchowej równowagi. Tak więc zalicza się do niego nie tylko wewnętrzną homeostazę organizmu, ale również mniej precyzyjne dobro, jakim jest samopoczucie psychiczne i możliwość życia zgodnie z własnymi zasadami. Ich utrzymanie i zachowanie jest tym istotniejsze, że mają one wpływ na zdrowie fizyczne. Wszystkie aspekty zdrowia są od siebie wzajemnie zależne. Prawidłowo funkcjonująca psychika kształtuje otwartą postawę człowieka, który chętnie angażuje się w różne aktywności. Ma energię i ochotę na sport, zdaje też sobie sprawę ze znaczenia odpoczynku i zdrowego odżywiania. Z drugiej strony aktywność fizyczna, relaks oraz dieta dostarczają psychice wszystkiego, co potrzebne do jej prawidłowego działania. Wpływają na ograniczenie poziomu stresu, uzupełniają poziom wody i składników odżywczych. Na ogólny stan zdrowia wpływa również aspekt duchowy. Człowiek niemogący żyć w zgodzie ze swoimi wartościami i uznawanymi zasadami podlega dysonansowi, który prowadzi do napięcia. Długotrwałe działanie czynników stresogennych skutkuje często chorobami psychosomatycznymi. Zdrowie budowane jest również poprzez umiejętność nawiązywania i utrzymywania wartościowych relacji z innymi ludźmi. Dostarczają oni wiedzy, ale również pomagają się zrelaksować.