Czy dziecko z ADHD może działać samodzielnie?

Dzisiejszy artykuł wzbudza pytania zatroskanego rodzica. Z doświadczenia wielu psychologów dziecięcych, jak również psychiatry dziecięcego wiadomo, że dziecko z ADHD może bardzo dużo pracować samodzielnie. Oczywiście to wymaga dużo wysiłku i energii, aby kultywować zwyczaj zbliżania dziecka do siebie, ale mimo to jest to nie tylko możliwe, ale wykonalne.


Dziecko z ADHD jest obdarzone wieloma talentami. Jednym z nich jest super koncentracja. Jest stanem koncentracji – przy czym dziecko jest tak zaangażowane to, że dosłownie zamyka swoje postrzeganie na wszystko inne, co wokół niego się dzieje. To błogosławieństwo, jak każdy inny jest miecz obosieczny. Podam przykład.


Załóżmy, że dziecko z ADHD gra w piłkę nożną z grupką przyjaciół. Mecz jest intensywny i widać, że on / ona naprawdę coraz bardziej się w to angażuje. Jedno z innych dzieci może popełnić błąd i piłka pędzi w kierunku drogi. Oczy dziecka ADHD są całkowicie skupiony na piłce. Wszystkie jego / jej siły energetyczne skupiają się na sprawie manewrowania i prowadzenia piłki nożnej, mimo przeszkód, jakie mogą być na drodze. Gdy piłka odbija w stronę ruchliwej ulicy, on / ona działa ze wszystkimi jego / jej siłami z jedynym celem – zdobycie piłki. Wchodzi do stanu super koncentracji i dosłownie odciąć wszystkie percepcje zewnętrzne skupiają się na tym. W swoim umyśle, jest tylko to dziecko i piłka.


Powyższy scenariusz zdarza się nie tylko z dziećmi z ADHD, ale także z normalnymi dziećmi. Jedynym czynnikiem różnicującym jest to, że dziecko z ADHD będzie mieć więcej skupienia w trakcie tego wydarzenia. Wyobraź sobie, co by się stało, jeśli dziecko z ADHD wykorzysta swój hyperfocus i zastosuje to w nauce. Co by się stało, gdyby zastosować to do uczenia się muzyki? Albo fizyki, jak Einstein?


Więc pozwól mi wrócić do pytania: „Dlaczego nie mogę dziecka ADHD odciągać od tego by chciało pracować samodzielnie? Istnieje kilka bardzo ważnych implikowanych znaczeń, których my, jako rodzice, opiekunowie i nauczyciele musimy być świadomi. Pytanie zakłada, że ​​dziecko z ADHD nie może działać samodzielnie. To oczywiście nie jest to prawda. To jest po prostu we wczesnych stadiach, muszą nauczyć się rozwijać by zwyczaj robić samodzielnie różne rzeczy. Zauważ, że powiedziałem, że trzeba rozwijać nawyk robienia rzeczy samodzielnie, wiąże się to z ubieraniem się, jedzeniem, myciem itp wszystkie podstawowe prace, do których my jako ludzie jesteśmy zobowiązani muszą być opanowane przez dziecko z ADHD jako pierwsze.

Często problem nie rozpoczyna się, gdyż dziecko z ADHD nie jest w stanie działać samemu, ale temu że nigdy nie musiało działać same wcześniej. Pomyśl o tym, jak ich życie jest zorganizowane. Zazwyczaj rodzice są tymi, którzy mają zamiar pomóc wstać im z łóżka, może zmusić ich do ubierania się. Następnie proszą by dziecko chciało jeść i wreszcie próbują przekonać ich, aby opuściły samochód, aby iść do szkoły. Wszystkie ich zachcianki i życzenia mają tendencję do niezwłocznego spełniania, nie ma dla nich okazji aby nauczyć się uniezależnić.


Tak więc co możemy zrobić, aby pomóc dziecku z ADHD?


Odpowiedź jest bardzo prosta. Nauczyć się komunikować w ich języku i pomóc im przejść przez proces uczenia się. Wiele dzieci z ADHD mają krótką uwagę. Prawda jest taka, że ​​są one łatwo rozpraszane. Oznacza to, że w każdej sytuacji trzeba stworzyć idealne środowisko, które minimalizuje ilość zakłóceń. Gdzie czują się wystarczająco wygodnie, ale nie będą się nudzić.

Cały proces uczenia się jest łatwy, gdy jest dla nich pełen zabawy!