Badania profilaktyczne – jakie są najważniejsze

heartbeat-163709_1280Niestety w polskim systemie zdrowia wciąż za mało poświęca się nakładów na profilaktykę. W konsekwencji bardzo dużo wydaje się potem na leczenie chorób, które wykryte na wcześniejszym stadiom mogłyby być o wiele tańsze w leczeniu. Tutaj chodzi tak więc o to, by można było niektóre z tych chorób wykrywać szybciej. Ważne jest edukacja społeczeństwa, ale też ważne jest wyeliminowanie wielu błędów z systemu. Tutaj wciąż wiele rzeczy szwankuje i mogą się pojawiać problemy zdrowotne. Dlatego takie ważne jest, aby większy nacisk kłaść na profilaktykę zdrowotną i wiedzieć, z jakimi czynnikami może się to wiązać. To jest jeden z zasadniczych błędów systemu, który rokrocznie przynosi duże straty wiele osób umiera, ponieważ nie zostały odpowiednio wcześniej pokierowane na odpowiednie badania. Tak więc tak naprawdę tutaj ważna jest nie tylko postawa samych pacjentów, którzy powinni umieć zareagować w odpowiednim momencie, ale też lekarzy.

Niestety zaniedbania są więc także w tej kwestii, tutaj chodzi także o biurokrację, o to, że pieniądze na leczenie są źle rozdzielane, to błędy sytemu, które powodują, że niestety wciąż jeśli chodzi o służbę zdrowia przydałoby się wiele zmian. Za bardzo zbiurokratyzowany jest ten system i za mało zależy w nim od specjalistów, czyli od lekarzy, a za dużo od urzędników i polityków. Tworzenie systemu na takich zasadach, że najpierw wyznaczane są limity, a potem się z nich korzysta, to marnotrawienie pieniędzy na służbę zdrowia. Te wydatki powinny być dostosowane do bieżących potrzeb, nie zaś mieć na celu wypełnienie wcześniej założonego planu, gdyż niestety nie da się przecież zaplanować wcześniej, ile osób na co zachoruje. Dlatego dopóki ten zasadniczy problem się nie zmieni to tak będzie. Także systemy rozliczania lekarzy są bardzo złe.

W konsekwencji prowadzi to do patologicznych sytuacji, gdy dla lekarza rodzinnego po prostu pod względem finansowym nie opłaca się kierować pacjentów na dane leczenie. Taki chory system generuje realne problemy oraz straty, dlatego dopóki profilaktyka nie stanie się także pod tym względem opłacalniejsza, dopóty takie nienormalne sytuacje będą się pojawiać. Dzięki rozdanemu planowaniu wydatków w służbie zdrowia, system mógłby działać praktycznie bez większych zarzutów, gdyż pieniędzy w tym systemie jest coraz więcej. Niestety nie prowadzi to do prostego przełożenia na lepszą wydajność i lepszą jakość usług. To dlatego, że te pieniądze są źle rozdzielane. Nie jest więc tak naprawdę problemem tutaj brak pieniędzy w systemie, jak się to pokuje w mediach, lecz nieodpowiednie nimi dysponowanie, absurdalne przepisy, wykorzystywanie sytuacji przez lekarzy, jak i urzędników do zarabiania dodatkowych pieniędzy, funkcjonując jednocześnie w publicznej służbie zdrowia i nierzadko korzystając z publicznego sprzętu. Dlatego takie sytuacje powinny być eliminowane, bo to one tworzą kolejki, sprawiają, że bogatsze osoby są po prostu w tym dostępie nawet do publicznej służby zdrowia bardziej uprzywilejowane, więc trzeba by to jak najszybciej zmienić.